محصولات ويژه


خرید و فروش کلت گازی کارکرده(کلت خود را برای فروش به سیلور کلت بسپارید)

قیمت : 0
توضیحات سفارش


کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)

قیمت : 0
توضیحات سفارش
تصاویر مربوط به محصول ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(1000شلیک)
ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(1000شلیک)ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(1000شلیک)ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(1000شلیک)
توضیحات بیشتر:
  • ساچمه گرد کلت گازی

    در کالیبر 4.5 مناسب کلت های گازی ساچمه گرد خور

    یک بسته 1000 عددی