محصولات ويژه


خرید و فروش کلت گازی کارکرده(کلت خود را برای فروش به سیلور کلت بسپارید)

قیمت : 0
توضیحات سفارش


کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)

قیمت : 0
توضیحات سفارش
تصاویر مربوط به محصول کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)
کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)کلت های دفاع شخصی( نکات مهم حمل و نگهداری کلت های گازی) (حتما ببینید)
توضیحات بیشتر:
 •  

   

   

  در هنگام مواجهه با سارقین یا مهاجمین با تیراندازی هوایی امکان گریز را فراهم سازید (تحت هیچ شرایطی با سارقین یا مهاجمین درگیر نشوید)بعد از مهار تحدید سریعا با فوریت های پلیسی 110 تماس حاصل فرمایید.

  کلت خود را به صورت جاسازی در مناسبترین مکان و در سهل ترین موقعیت دسترسی قرار دهید . ( همواره کارت هایمجاز بودن کلت خود را همراه داشته باشید)

  از جهت گرفتن کلت به سمت شخص هر چند به شوخی پرهیز کنید کلت های گازی در قابلیت شلیک تیر به شکل ساچمه کالیبر 4.5 خطرناک بوده و تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت (به اشخاصی که در ارتباط با کلت شما خواهند بود بیاموزید کلت وسیله بازی و شوخی نیست )